Huurvoorwaarden

 1. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, vernieling, onachtzaamheid e.d.
 2. Huurder dient zich te houden aan tijdige terugbezorging, zodat de volgende huurder op tijd kan beschikken over het gehuurde
 3. Verhuurder heeft het recht onkosten door schade bij terugbezorging van de huurder te vorderen
 4. De hoogte van de schade word bepaald door de verhuurder
 5. Mocht er onverhoopt schade zijn toegebracht aan gehuurde goederen, dan behoudt verhuurder het recht vervangende goederen mee te geven.
 6. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een schade ontstaan door onzorgvuldigheid of onbekwaamheid.
 7. Huurder draagt zelf verantwoordelijkheid voor ongeval of lichamelijk letsel naar aanleiding van gebruik van het gehuurde
 8. Huurder heeft gebruikershandleiding gelezen en verklaart zich hiermee akkoord
 9. Huurder zorgt voor aanwezigheid van voldoende mensen/begeleiders (18+) die toezicht houden tijdens het gebruik van de gehuurde. De begeleiders moeten volledig op de hoogte zijn van de gebruikershandleiding(en) en ziet erop toe dat dezen worden nageleefd.
 10. Huurder is verantwoordelijk voor gehuurde vanaf de tijd dat het gehuurde wordt opgehaald, tot en met de tijd dat het gehuurde wordt terug gebracht.
 11. Het gehuurde mag alleen gebruikt worden waarvoor het is bedoeld. Dus niet op het dak en randen zitten of klimmen, omgooien, met schoenen erop etc.
 12. In geval van calamiteiten (stroomuitval, weersomstandigheden etc.) dient de begeleiding er op toe te zien dat de attracties onmiddelijk wordt verlaten.
 13. Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zwarte wind of windkracht 5 of meer (Beaufort) is het onverantwoord gebruik te maken van het gehuurde.

Openingstijden:

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
09.00 – 12:00 en 12:30-17:30
Zaterdag 09:00 – 12:00
Wij pauzeren van 12.00-12.30 uur

Social media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zoals nieuwe atracties, wordt dan vriend op Facebook.

Contact

Jonkman Verhuur Drachten
Marconilaan 3
9207 JC Drachten
0512-522037
06-21705426
jonkmanverhuur@live.nl

© 2015 Jonkmanverhuur.nl | U Art Reclame